• Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Raudt
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

   Godkjende vallister for kommunestyrevalet 2023 (pdf)

Vallova § 6-8 seier at du kan klaga på valstyret si handsaming av vallistene. Om du ønskjer å klaga, må du gjera det innan 12.05.2023 til postmottak@sogndal.kommune.no eller Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal.