Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. No treng Miljødirektoratet hjelpa di til å stoppa spreiinga av hamnespy.

Kva kan du gjera?

Det viktigaste er å sjekka båt og utstyr jamleg. Du bør òg botnsmørja båten med anti-fouling maling før du set han ut.

Har du fått hamnespy på båt eller utstyr? Fjern hamnespy ved å

  • setja båt/utstyr på land i ei veke
  • spyla eller skrapa botnen av båten/ utstyret.
  • sørga for at begroing og spylevatn ikkje renn ut i sjøen
  • plassera utstyr med begroing i ferskvatn i minst seks timar

Les meir om korleis du kan bidra til å stoppa spreiinga av hamnespy: Stopp spredning av havnespy - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)