Dersom du har behov for å snakke med helsesjukepleiar, kan du ta kontakt med oss i telefontida mandag til fredag klokka 08.00-10.00 og klokka 13.00-14.00 på tlf. 57 65 27 70.

Du kan også kontakte oss via helsenorge.no.

Du kan også ringe Alarmtelefon for barn og unge tlf. 116 111 (open heile døgnet).