Sogndal kommune heng torsdag og fredag opp julelys i Fjørevegen, Parkvegen og Almenningen.

Mindre forstyrring i trafikkflyten gjennom Sogndalsfjøra må påreknast.