Fornamn Etternamn Eining Tittel E-post Telefon Mobil
Innbyggjartorg Balestrand 48135997
Leikanger barneskule 57656800
Leikanger folkebibliotek 57652661
Leikanger legekontor 57652720
Leikanger ungdomsskule 57652874
Sjukeheimen Sogndal Aktivitetsavdeling 48869698
Sjukeheimen Sogndal Aktivitetsavdeling 99286205
Sjukeheimen Sogndal kjøkken 57529805
Sogndal Legekontor 57629700
Vakttelefon Barnevern 97506095
Kristian L Karlsen Administrasjon teknisk drift Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652627 40450787
Eirik Rygg Administrasjon teknisk drift Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652625 45638580
Kari-Anne Kirsebom Strandman Administrasjon teknisk drift Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91548684
Marte Veivåg Aase Administrasjon teknisk drift Ingeniør/prosjektleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 93059368
Knut Christiansen Administrasjonsbygg Arb.leder/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 92027923
Geir Flåm Andre næringsbygg Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286051
Nina-Helen Flatebø Arkiv Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652572
Tove Adelheid Rønning Arkiv Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652573
Evelyn Roxana Camacho Hernandez Arkiv Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652577 48109171
Reidun Sørestrand Hågvar Arkiv Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652531 90851115
Else Marie Bergum Arkiv Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652575 95912572
Torill Ravnøy Orkelbog Arkiv Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652574 99286212
Åge Skrede Avlaup og rensing (sjølvkost) Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652630 90074334
Roar Svedal Avlaup og rensing (sjølvkost) Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91120266
Lars Magne Norheim Avlaup og rensing (sjølvkost) Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286056
Annie Mundal Balestrand helsetun og heimeteneste Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652747 94886082
Eli Sleire Balestrand helsetun og heimeteneste Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652751
Antonella Patricia Vidal Ottone Balestrand helsetun og heimeteneste Hjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652753
Janne Helen Midttun Vervik Balestrand helsetun og heimeteneste Hjelpepleier, hovedverneombod Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652755
Vidar Trettenes Beredskap mot brannar og andre ulukker Brann- og redningssjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652411 90037256
Olaf Emil Steen Mørch Beredskap mot brannar og andre ulukker Avd.leiar beredskap, varabrannsjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652412 91586822
Geir Ove Sva Beredskap mot brannar og andre ulukker Overbrannmeister Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652414 95833160
Eli Kjos-Wenjum Bibliotek Bibliotekar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Kari Johanna Yttri Bibliotek Bibliotekar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Sidsel Kinserdal Bibliotek Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Lise Kristin Hilleren Bibliotek Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629662
Anita Bergseth Bibliotek Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652649 94805021
Biblioteket Balestrand Bibliotek Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40035539
Biblioteket i Balestrand Bibliotek 40035539
Balestrand helsetun Blå 47482499
Lise-Lotte Jørgensen Bu og miljø - Sone Balestrand Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652752 47450203
Gunn Ragnhild Rimala Bu og miljø - Sone Leikanger Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652769 91626119
Marit Loven Bu og miljø - Sone Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652797 46942339
Kristin Midtli Kastet Bu og miljø - Sone Sogndal Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 98907208
Silje Berge Sævereid Bu og miljø - Sone Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286140
Gerd J Skorpen Selseng Bu og miljø - Sone Sogndal Hjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286141
Agnete Tuften Bu og miljø - Sone Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286144
Anne Grete Ramstad Bu og miljø - Sone Stedje Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652799 45879715
Monica Bakken Bu og miljøtenesta Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652796 40434804
Emil Ulvin Davidsen Bu- og miljøtenesta Konstituert tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652428 91141674
Anna Helen Hamre Bustad og tildelingskontor Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652744 98821355
Terese Rinde Havnen Bustad og tildelingskontor Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286136
Dag Olav Osen Bustad og tildelingskontor Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652741 99464412
Tine Tande Seldal Bustadar med heildøgns pleie og omsorg (Prestahage Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652445 94161212
Hildur A Kuld Byggesak Fagleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652586
Eilif Ullestad Rosnæs Byggesak Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652590
Svein Ålhus Byggesak Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652591
Torgeir Orrestad Byggjetilsyn Inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95978808
Oddrun Merete B Fossnes Dokumentsenter/arkiv Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652518
Leikanger sjukeheim Ekspedisjon 48953489
Grethe Buene Ekspedisjon, Leikanger sjukeheim + heimeteneste Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652763 48953489
Dan Kristian Karlsen Ergo, Fysio, Friskliv Utdanningsstillinger mm Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652813
Kristine Mardal Ergo- og fysioterapi Spes fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652819 46940078
Melissa Iren Venes Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91833245
Rannveig Kvåle Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652806 94142644
Guro Kristin Lunde-Ness Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97412499
Gudrun Heggestad Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652816 97414113
Jorunn K Aa Albretsen Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652811 99286127
Eli Skrede Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652814 99286128
Benedikte Nergaard Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652812 99286131
Ingrid Hove Harkjerr Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652817 99286151
Gjøri Skjerdal Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652815
Embla Stedje Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95001430
Linda Heggenes Bru Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47014946
Chris Andre Gøthe Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94875848
Morten Dale Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Feiarformann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95215131
Leon Henden Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97164263
Anders Skorpen Knudsen Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99424259
Therese Wathne Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Administrasjonskonsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99444610
Torill Anita Segtnan Feiing og boligtilsyn (sjølvkost) Avd.leiar førebyggande Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652413 47672972
Karin Johansen Fellesansvar barnehage inkl. spesped Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652424 90695067
Elmer Sjøvoll Fellesansvar helse og omsorg Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652422
Marit Reppen Fellesansvar helse og omsorg Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652745 48024755
Anita Foss Midlang Fellesansvar helse og omsorg Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652795 90016278
Heidrun Bjørg Sveinsdottir Grinde Fellesansvar helse og omsorg Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652754 94787059
Hildur Irene Vatlestad Fellesansvar helse og omsorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652442 99286160
Laila Weinholdt Fellesansvar helse og omsorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652446
Leiv Erik Husabø Fellesansvar helse og omsorg Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652720
Trude Os Fellesansvar oppvekst Psykolog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652425 41212941
Ole Gunnar Krakhellen Fellesansvar oppvekst Kommunalsjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652532 92648081
Tone Bakke Fellesansvar skule Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652423 95886136
Anita Mæland Fjordtun barnehage Avdl/undev insp/fagl Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652486
Torbjørn Ask Fjærland skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652491
Nina Osdalen Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652430 45879728
Siri Irmelin Madsen Flyktningtenesta Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652432 90523098
Oddvar Husum Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652431 99286016
Jan Ingar Nordheim Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652429 99286018
Irene Jøssang Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286019
Heidi Austrheim Fosshagen barnehage Styrar/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652881
Synne Aafedt Liljedahl Frisklivssentralen Still m/krav masterg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652807 95943535
Marit Hindrum Grønningsæter Frisklivssentralen Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652808
Karine Selseng Høiland Frisklivssentralen Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652818
Heidi Solvoll Navarsete Furuli barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652677 95152106
Johnny Skjerping Førebygging brannvern Branning./-inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90746103
Olav Helge Ylvisåker Førebygging brannvern Branning./-inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91842982
Balestrand helsetun Grøn 47482515
Bente Austad Skarsbø Heimebaserte tenester - Plassen 4 Spesialhjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90822782
Anne Andersen Thune Heimebaserte tenester - Plassen 4 Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286191
Anna Yttri Heimebaserte tenester - Sogndal Vernepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Solveig Teigen Volle Heimebaserte tenester - Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652444 94136555
Marianne Yttri Sætre Heimebaserte tenester - Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652443 94159022
Audhild Molland Heimebaserte tenester - Sogndal Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652441 95032708
Monica Gjerde Heimebaserte tenester - Sogndal Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652402
Jorunn Ingerid Seim Heimebaserte tenester - Sone 1 Ekstra sysselsatt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652447 41628603
Heimesjukepleie Sogndal Heimesjukepleie i Sogndal 41628603
Heimetenesta på Leikanger Heimetenesta på Leikanger 91812767
Katrine Evebø Helse og omsorg Kommunalsjef helse og omsorg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95972126
Vedtaksgruppa Helse og omsorg 40022970
Linda Habbestad Skorve Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652784 41561255
Åse Storegjerde Helsestasjon og jordmor Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652776 45876286
Jannicke Hove Orrestad Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652781 45876287
Jean Spalding Rockwell Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652782 47793689
Anne Brennset Gjerland Helsestasjon og jordmor Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652775 47978837
Annette Bergman Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar og jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652774 90264861
Anita Andersen Orrestad Helsestasjon og jordmor Tenesteleiar og jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652771 97010781
Elin Henjesand Kvam Helsestasjon og jordmor Leiande helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652772 99286116
Margrete Ølmheim Husum Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652786 99286120
Birgit Neset Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652777 99286121
Cynthia Litlabø Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652778 99286122
Wenche Merete Sollid Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652789 99286123
Lise Uglum Iversen Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652785 99286124
Laila Årøy Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652783 99286125
Sigrun Dale Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652787 90039248
Tordis Uglum Henjum Helsestasjon og jordmor Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652773
Ellen Marie Kynningsrud Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652779
Haldis Fjær Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652780
Ida Høyheim Vik Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286134
Anja Thune Brekke Helsestasjon og jordmor Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286125
Hilde Cecilie Haukereid Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286126
Sylvi Aarland Henjahaugane barnehage Styrar/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652676 47799347
Frode Rønning IKT Avdelingsleiar IKT og digitalisering Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652666 41530996
Bente Mossige Ask IKT Pedagogisk IKT rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652667 90017078
Tor Kåre Fardal IKT Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652496 90655623
Andreas Lereim Olsen IKT Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652497 91627484
Runar Langeteig IKT IKT konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652665 91757823
Ken Heine Bakke IKT Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652668 99029896
Vidar Leirdal IKT Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652495 99286133
Alfred Brusegard Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652515
Berit Røneid Innbyggjartorg Konsulent, hovedverneombod Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652516
Gunnlaug Fimreite Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652517
Anja Hamre Innbyggjartorg Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652521
Kari Bolstad Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652523 48135997
Svanaug H Dvergedal Institusjon Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434807
Marita Orrestad Institusjon Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652409
Anja Leirdal Institusjon Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652448
Karita Nes Institusjon Sogndal SHOS Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48141645
Veronika Røysum Haug Institusjon Sogndal SHOS Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652749
Elin Åsnes Øvretun Interkommunalt miljøretta helsevern Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629739 48140349
Anne Sigrid Loftesnes Harjo Interkommunalt miljøretta helsevern Ingeniør miljøretta helsevern Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 92288948
Randi Dale Jordbruk Ekstra sysselsatt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652607
Bente Bjelde Lerum Kaupanger skule og SFO Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628900
Frode Saue Kaupanger skule og SFO Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628903
Frank Nymark Kaupanger skule og SFO Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40858584
Kjell Ertesvåg Kaupanger skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652681 90835333
Vidar Hille Kaupanger skule og SFO Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95919370
Leikanger sjukeheim Kjøken 48953606
Kjetil Berg Kjøken, Leikanger sjukeheim + heimeteneste Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652761 48953606
Balestrand helsetun Kjøkkenet 90412836
Mette Johannessen Kjørnes barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652678 90637718
Helge Alpen Kommunale vegar og gatelys Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434809
Robert Lereim Kommunale vegar og gatelys Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46841869
Jarle Andersen Kommunale vegar og gatelys Arb.leiar/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90592381
John Veum Kommunale vegar og gatelys Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91152672
Roar Grøneng Kommunale vegar og gatelys Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 98908685
May Bente Myhre Kommunale vegar og gatelys Fagarbeider m/fagskoleutd. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652456 99286052
Sjukeheimen Sogndal 2. etg. Korttidsavdeling 57629802
Sjukeheimen Sogndal 2. etg. Korttidsavdeling 48863932
Jon Tvilde Kultur og idrett Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652645 95899026
Therese Espeland Kultur og idrett Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652650
Roar Sandnes Kulturskulen Rektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652652 91848373
Knut Hauge Kvåle skule Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652892
Steinar Øydvin Kvåle skule Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652894
Kjetil Sønnesyn Kvåle skule Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57679042
Rigmor Flæthe Kvåle skule Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57679040 48026750
Helga Hove Kvåle skule Lærer u/godkj utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652895
Tina Stentvedt Kyrkjebakken barnehage Barnehagelærer Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628960
Hege Janet Myklebust Kyrkjebakken barnehage Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628960
Anne Nina Johnsen Kyrkjebakken barnehage Pedagogisk leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628960
Vibeke Linde Kyrkjebakken barnehage Pedagogisk leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628960
Sølvi Sæterdal Mundal Kyrkjebakken barnehage Pedagogisk leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57674302
Marie Holen Ovrid Kyrkjebakken barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652679
Olav Øyrehagen Landbruk Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652603
Sigmund Havn Landbruk Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652602
Sjukeheimen Sogndal 3. etg. Langtidsavdeling 57629803
Sjukeheimen Sogndal 3. etg. Langtidsavdeling 48863993
Balestrand legekontor Legekontoret 57651300
Frank Langeteig Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652406 90117812
Jan Ove Tryti Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
May Britt Sva Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652407 99286146
Grete Sjøvoll Hauglund Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Tone Merete Hagen Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Liv Anny Barsnes Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Elin Gangsøy Sjøvoll Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Laila Teigen Sundsøy Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Christine Steigård Øvretun Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Kari Grøtta Skorpen Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Sharline Riiser Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Hege Hestetun Bøyum Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Utdanningsstill. M.M Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Ulrik Sandbakk Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Jenny Kristin Menes Legeteneste, psykiatri- og rusteneste- Leikanger Kommunelege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652720
Gunnar Engan Legeteneste- Balestrand Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47793065
Henrik Høberg Legeteneste- Balestrand Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57651300
Ingunn Stadheim Feidje Legeteneste- Balestrand Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652756 91864131
Else Aasen Legeteneste- Sogndal Tverrfag spesutd høg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Vigdis Offerdal Legeteneste- Sogndal Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
May Elise Brandshaug Legeteneste- Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Irene Neset Legeteneste- Sogndal Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Trude Rognstad Ness Legeteneste- Sogndal Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Annelise Skeie Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Brede Skorve Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Åsmund Bartnæs Rygg Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Kristine Glomnes Kalland Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Marit Innerby Isaksen Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Asle Kjørlaug Legevakt L og S Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Elise Broch Hauge Legevakt L og S Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Rita Steig Leikanger barneskule og SFO Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57656800
Målfrid Sværen Leikanger barneskule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652841 57656801
Ivar Husum Leikanger barneskule og SFO Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652842 57656802
Siri Randen Leikanger barneskule og SFO Arb.leder/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99578858
Mona Teigen Kvam Leikanger frivilligsentral Fagleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652647
Solrun Njøs Amundsen Leikanger sjukeheim Avdelingssjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652766 90726370
Bjørn Harald Røyseth Leikanger sjukeheim Driftsleiar/vaktmeister Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652631
Christa Maria Josephina Rockland Leikanger sjukeheim + heimeteneste Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652768 48953660
Kristin Cirotzki Leikanger sjukeheim + heimeteneste Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48954941
Hanne Hoff Leikanger sjukeheim + heimeteneste Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652762 48954958
May-Brit Kvam Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48991980
Solfrid Høyheim Leikanger sjukeheim + heimeteneste Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652765 91812767
Oddrun Tveit Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652798 91847279
Kine Borlaug Leikanger sjukeheim + heimeteneste Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652748
Kathrine Sørum Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652764
Elin Leegaard Christensen Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652767
Vibeke Sivertsen Leikanger sjukeheim + heimeteneste Ressurssjukepleiar lindrande behandling Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91812767
Ingunn Marie Myren Leikanger ungdomsskule Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652871
Åse Margrete Julusmoen Leikanger ungdomsskule Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652872
Olaug Marie Takle Leikanger ungdomsskule Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652873
Jarle Walsvik Leikanger vassverk Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90031894
Svein Jarle Skårhaug Leikanger vassverk Røyrleggjar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95206555
Merete Lillehauge NAV Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652642
Anne Siri Bentsen Norane skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652671 41693910
Rannveig Husum Norane skule og SFO Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40545507
Randi Iren Loftesnes Notsete barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652855
Ingebjørg Breisnes Nybø barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652889 90592151
Sjur Godsveen Lauvdal Omsorgsbustader Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652593
Marte Bergum Hansen Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652588 90931445
Åsmund Myklebust Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652589 48250738
Jenny Stamnes Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652587 90995526
Arnstein Menes Ordførar Ordfører Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652512 41672733
Tor-Einar Holvik Skinlo Organisasjon og digitalisering Kommunalsjef organisasjon og digitalisering Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652535 95839029
Sogn brann og redning Overordna vakt 48296929
Nils Espeseter Parkering Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434810
Jan Gunnar Bøthun Parkering Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94149699
Arve Hafstad Parkering Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652626 97089114
Dagrun Røysum Personal og løn Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652562
Snorre Ugelstad Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652567
Bente Johanne Bakke Personal og løn Fagleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652568
Cecilie Hagaas Furnes Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652569
Merethe Relling Trettenes Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652570
Sissel Marie Reppen Foss Personal og løn Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652571
Bente Kristin Sæhl Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652579 90677465
Alf Magnus Høyrem Personal og løn Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652578 99097819
Åsmund Veigel Gaukstad Plan Arealplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652585 90820625
Markus Mohn Werner Plan Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652582
Espen Helgeland Plan Arealplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652584
Emil Christensen Birkeland Plan Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652594
Sigrid Ølmheim Plan Samfunnsplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652595 97534382
Arne Halvor Abrahamsen Plan og samfunn Kommunalsjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652533 95824896
Marit Silje Årnes Husabø Politisk verksemd Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652565
Ann Elisbeth Skjerven Produksjonskjøken SHOS Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629805
Lars Sørheim Produksjonskjøken SHOS Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629805 99286205
May Tove Lyngset Psykiatri/rus Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652801 48234962
Balestrand helsetun Raud 47483805
Tone Hylseng Haugen Reinhald Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652621 90069981
Marianne Lund Reinhald -Oppvekstsenter Fagarb m/særalder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90209623
Hege Orrestad Reinhald SHOS Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652454
Aina Thomassen Rådmann Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652522 41691615
Ellen Marie Njøs Lillesvangstu Rådmann Øverste adm.leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652511 95982920
Svein Røysum Saften Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90126884
Anne Buene Sagatun barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652675
Liv Ese Sagatun skule og SFO Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652477
Rut Solveig Nydal Netland Sagatun skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652476 90632698
Hallbjørg Eidhamar Sagatun skule og SFO Adjunkt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 92055176
Joakim Systaddal Samfunns og næringsutvikling Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652605 45873833
Torkjel Solbraa Samfunns- og næringsutvikling Samfunnsutviklar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95935241
Jørgen Hundseth Skogbruk Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652606 95083638
Ingvild Hovland Skogbruk Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652604 97505689
Jon Dale Skular Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 45879712
Jens Anders Skular Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 98908684
Terje Espe Skular Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286049
Egil Vikøren Skular Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99349719
Dora David Sogn Kulturskule Musikk/kultursk lære Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652651
Ludvik Kjellevold Sogn Kulturskule Musikk/kultursk lære Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652653
Ina Smørdal Sogn PPT Logoped Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652828 40410962
Bodil Brennesvik Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652824 40434805
Elise Aardal Sogn PPT Ped psyk rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652825 41530601
Siri-Lise Nes Bøyum Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652835 41530624
Ingvild Kjerstad Sogn PPT Logoped Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652830 45879724
Hildegunn Stadheim Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652827 45879725
May Lisbeth Stein Uglane Sogn PPT Merkantil/konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652822 45879726
Anne Haugen Hov Sogn PPT Leiar/logoped Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652823 41529285
Kari Alme Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652831 48866362
Inger Årdal Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652829 90121693
Britt Skjæret Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48190961
Elisabeth Krogsæter Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434817
Annike Weltzien Sogn barnevern Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94012566
Gine Helen Torstad Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94012569
Hadle Blikra Sogn barnevern Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97774658
Ingunn Breili Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286152
Marianne Beheim Sønnesyn Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286155
Elin Pettersen Tysse Sogn barnevern Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286156
Ingrid Åberge Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286157
Randi Britt Svidal Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286158
Eirin Ask Nyheim Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286163
Henriette Landro Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286164
Ingelin Sæbø Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286165
Elisabeth Joranger Sygnabere Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286166
Hilde Kristin Foss Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286167
Sonja Smedegård Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286168
Mona Jacobsen Sogn barnevern Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652421 99286021
Birgitte Salte Mundal Sogn barnevern Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90279681
Daniel Flisen Fagerdal Sogn barnevern Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48140192
Ali Saleh Saleh Sogn barnevern - tiltak Sogndal Assistent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652433 40976787
Helen Kronstad Sogn barnevern- einslege mindreårige flyktningar Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652427 45879727
Karina Nerland Sogn regionråd Dagleg leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652560 90830284
Inger Marie Leirdal Evjestad Sogn regionråd Programleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652561 95078724
Heidi Elisabeth Myrvold Sogn regionråd Prosjektleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652559 95899023
Åge Vedvik Sogndal frivilligsentral Leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652646 99286017
Kenneth Stigen Sogndal helse og omsorgsenter Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652455 90528307
Elisabeth Norman Sogndal opplæringssenter Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652471 99286025
Elin Flatabø Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Laila Heggestad Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Tirza Tjugum Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Merete Servold Wåseth Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Ester Tronstad Oklevik Sogndal opplæringssenter Lærer Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Siv Helene Hovland Sogndal opplæringssenter Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652472 99286026
Tonje Dølvik Husbyn Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286027
Eli Karin Tjørhom Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286028
Helsestasjon Sogndal, Leikanger, Balestrand 57652770
Maj Britt Brendstuen Stab og støtte Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652566 41546088
Helle Selseng Stab og støtte Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652563 48100471
Siv Laila Eriksen Stab og støtte Assistent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652893 90041129
Mariann Skau Stab og støtte Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652564 91736154
Sigve Lirhus Stedsansvarlig ing. Balestrand Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652629 45879173
Jan Erik Thorsnes Stedsansvarlig ing. Leikanger Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652628 91133047
Frode Aas Teknisk drift Bygg Fagarbeidar m/tilleggsutdanning Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 45879719
Frode Grepstad Teknisk uteseksjon Leikanger Fagarbeidar grøntanlegg 90175800
Åse Elen Fosse Tildelar og koordinering Sykepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652746 47711989
Einar Nils Thune Tildelar og koordinering Fagleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652743 99164320
Hanne Erstad Tildelar og koordinering Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652742
Anne Marit Aasen Trudvang skule og SFO Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629783
Aud Marion Larsen Trudvang skule og SFO Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629784
Yvonne Nshimirimana Trudvang skule og SFO Assistent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652692 47796479
Bjarte Ramstad Trudvang skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652691 95005333
Randi Midtgård Trudvang skule og SFO Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652693
Jarle Teo Andersen Ungdomsavdeling Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652435 90856372
Maria Kalstad Brun Ungdomsavdeling Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652434 95105625
Rønnaug Breie Ungdomsavdeling Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652436 99286153
Jarle Stølen Vassforsyning (sjølvkost) Arb.leder/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41656287
Einar Gudleik Hanekam Vassforsyning (sjølvkost) Fagarbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95095618
Elisabeth Sveen Eikenes Vassforsyning (sjølvkost) Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652623 95104502
Jon Inge Flatland Vassforsyning (sjølvkost) Arbeider Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286055
Kristian Ølmheim Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652543
Anne Katrin Bøyum Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652544
Erikka Torgersen Økonomiavdelinga Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652546
Iris Helen Dale Økonomiavdelinga Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652547
Mona Kristin Berge Beheim Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652548
Wenke Molland Økonomiavdelinga Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652549
Khaled Fadani Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652550
Askeir Reuss Kollsete Økonomiavdelinga Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652551
Irene Grimen Økonomiavdelinga Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652552
May Sirikit Bakke Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652553 40036074
Rune Norevik Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652554 91608642
Ole-Christian Sunde Grytten Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)