Fornamn Etternamn Eining Tittel E-post Telefon Mobil
Bjarnhild Samland Stipendiat Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97195263
Ane Bjørk Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Innbyggjartorg Balestrand 48135997
Leikanger barneskule 57652613
Leikanger folkebibliotek 57652661
Leikanger legekontor 57652720
Leikanger ungdomsskule 57629760
Sjukeheimen Sogndal Aktivitetsavdeling 48869698
Sjukeheimen Sogndal Aktivitetsavdeling 99286205
Sjukeheimen Sogndal kjøkken 57529805
Sogndal Legekontor 57629700
Vakttelefon Barnevern 97506095
Heimebaserte tenester Sogndal 41628603
Heimebaserte tenester Leikanger 91812767
Heimebaserte tenester Balestrand 90696354
IKT brukarhjelp 57652525
Mariann Skau Administrasjon og innovasjon Kommunikasjonsrådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652564 91736154
Geir Flåm Andre næringsbygg Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286051
Eilif Ullestad Rosnæs Anlegg og friluftsliv Rådgjevar idrett, friluftsliv, frivillig sektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652590
Harald Otterstad Anlegg og friluftsliv Rådgjevar frlluftsliv Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48173165
Steinar Nes Anlegg og friluftsliv Rådgjevar frlluftsliv Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91598425
Berit Røneid Arkiv og politisk sekretariat Konsulent, hovedverneombod Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652516
Oddrun Merete B Fossnes Arkiv og politisk sekretariat Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652518
Anja Hamre Arkiv og politisk sekretariat Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652521
Marit Silje Årnes Husabø Arkiv og politisk sekretariat Politisk sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652565
Nina-Helen Flatebø Arkiv og politisk sekretariat Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652572
Tove Adelheid Rønning Arkiv og politisk sekretariat Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652573
Reidun Sørestrand Hågvar Arkiv og politisk sekretariat Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652531 90851115
Else Marie Bergum Arkiv og politisk sekretariat Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652575 95912572
Roar Svedal Avlaup og rensing (sjølvkost) Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91120266
Lars Magne Norheim Avlaup og rensing (sjølvkost) Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286056
Magne Samson Sundfjord Balestrand helsetun Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97439926
Annie Mundal Balestrand helsetun og heimeteneste Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652747 94886082
Eli Sleire Balestrand helsetun og heimeteneste Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652751
Antonella Patricia Vidal Ottone Balestrand helsetun og heimeteneste Hjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652753
Janne Helen Midttun Vervik Balestrand helsetun og heimeteneste Hjelpepleier, hovedverneombod Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652755
Eli Kjos-Wenjum Bibliotek Bibliotekar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Jolanta Chodareva Bibliotek Bibliotekar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Sidsel Kinserdal Bibliotek Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Lise Kristin Hilleren Bibliotek Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629662
Anita Bergseth Bibliotek Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652649 94805021
Biblioteket Balestrand Bibliotek Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40035539
Biblioteket i Balestrand Bibliotek 40035539
Balestrand helsetun Blå 47482499
Lise-Lotte Jørgensen Bu og miljø - Sone Balestrand Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652752 47450203
Ole Magnus Torset Midtbø Bu og miljø - Sone Balestrand Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90757283
LIza Kraavik Skogsrud Bu og miljø - Sone Leikanger Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99591070
Marit Loven Bu og miljø - Sone Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652797 46942339
Kristin Midtli Kastet Bu og miljø - Sone Sogndal Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 98907208
Silje Berge Sævereid Bu og miljø - Sone Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286140
Gerd J Skorpen Selseng Bu og miljø - Sone Sogndal Hjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286141
Agnete Tuften Bu og miljø - Sone Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286144
Anne Grete Ramstad Bu og miljø - Sone Stedje Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652799 45879715
Dina Lunde Bu og miljøtenesta Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95089925
Tine Tande Seldal Bustadar med heildøgns pleie og omsorg (Prestahage Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652445 94161212
Dag Olav Osen Bustadkontoret Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652741 99464412
Marianne Servold Gåserud Bustadkontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41690623
Tina Klevan Bustadkontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47659540
Svein Røysum Bygg og eigedom Arbeidsformann Leikanger Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90126884
Jan Erik Thorsnes Bygg og eigedom Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652628 91133047
Tage Rickard Sundell Bygg og eigedom Tenesteleiar bygg og anlegg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95700698
Stein Magnar Hansen Bygg og eigedom Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99518940
Mina Målsnes Bygg og eigedom Rådgjevar/eigedomsforvaltar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97645018
Åge Ruud Bygg og eigedom Prosjektleiar bygg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48996141
Ole Kristian Vikheim Bygg og eigedom Arbeidsformann Sogndal Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46828636
Frode Ølmheim Bygg og eigedom Driftsteknikar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90505440
Hildur A Kuld Byggesak Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652586
Svein Ålhus Byggesak Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652591
Ingrid Melheim Byggesak Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652584
Fridtjof Gregusson Svartdal Byggjetilsynet Inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90247867
Leikanger sjukeheim Ekspedisjon 48953489
Kristine Mardal Ergo- og fysioterapi Spes fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46940078
Melissa Iren Venes Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91833245
Synne Aafedt Liljedahl Ergo- og fysioterapi Frisklivssentralen Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95893641
Guro Kristin Lunde-Ness Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97412499
Gudrun Heggestad Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut, fagkoordinator Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97414113
Jorunn K Aa Albretsen Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286127
Eli Skrede Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46940078
Benedikte Nergaard Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut, synskontakt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286131
Ingrid Hove Harkjerr Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286151
Marit Hindrum Grønningsæter Ergo- og fysioterapi Frisklivssentralen Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95303897
Ingvild Lysgård Almås Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut, høyrselskontakt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95001430
Sigrid Hynne Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286128
Nikoline Bjørdal Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46940078
Turnus Fysioterapeut Ergo- og fysioterapi Turnusfysioterapeut 99286129
Inga Uzbalyte-Budreikiene Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46816218
Kari Bergheim Hole Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut/frisklivssentral Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434816
Tale Hageli Hallén Ergo- og fysioterapi Fysioterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48279690
Elmer Sjøvoll Fellesansvar helse og omsorg Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652422
Marit Reppen Fellesansvar helse og omsorg Kommunalsjef helse og omsorg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48024755
Anita Foss Midlang Fellesansvar helse og omsorg Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652795 90016278
Heidrun Bjørg Sveinsdottir Grinde Fellesansvar helse og omsorg Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652754 94787059
Hildur Irene Vatlestad Fellesansvar helse og omsorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652442 99286160
Laila Weinholdt Fellesansvar helse og omsorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652446
Leiv Erik Husabø Fellesansvar helse og omsorg Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652720
Trude Os Fellesansvar oppvekst Psykolog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652425 41212941
Kjell Ertesvåg Fellesansvar oppvekst Tenesteleiar barnehage Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90835333
Kenth Rune Teigen Måren Fellesansvar oppvekst Kommunalsjef oppvekst Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41530971
Frode Kristian Grøttebø Fellesansvar oppvekst Tenesteleiar skule Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97653769
Anita Mæland Fjordtun barnehage Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652486
Torbjørn Ask Fjærland skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652491
Heidi Austrheim Fosshagen barnehage Styrar/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652881
Karine Selseng Høiland Frisklivssentralen Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652818
Heidi Solvoll Navarsete Furuli barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652677 95152106
Balestrand helsetun Grøn 47482515
Anne Brennset Gjerland Heimebaserte tenester - Leikanger Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91812767
Bente Austad Skarsbø Heimebaserte tenester - Plassen 4 Spesialhjelpepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90822782
Anne Andersen Thune Heimebaserte tenester - Plassen 4 Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286191
Anna Yttri Heimebaserte tenester - Sogndal Vernepleier Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629660
Solveig Teigen Volle Heimebaserte tenester - Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652444 94136555
Marianne Yttri Sætre Heimebaserte tenester - Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652443 94159022
Monica Gjerde Heimebaserte tenester - Sogndal Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652402
Jorunn Ingerid Seim Heimebaserte tenester - Sone 1 Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652447 41628603
Heimesjukepleie Sogndal Heimesjukepleie i Sogndal 41628603
Heimetenesta på Leikanger Heimetenesta på Leikanger 91812767
Vibeke Sivertsen Heimetenester Sogndal Tenesteleiar Heimetenester Sogndal Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91777238
Gunn Ragnhild Rimala Helse og omsorg Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91626119
Tildelingskontoret Helse og omsorg 40022970
Linda Habbestad Skorve Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652784 41561255
Åse Storegjerde Helsestasjon og jordmor Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652776 45876286
Jannicke Hove Orrestad Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652781 45876287
Jean Spalding Rockwell Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652782 47793689
Annette Bergman Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar og jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652774 90264861
Anita Andersen Orrestad Helsestasjon og jordmor Tenesteleiar og jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652771 97010781
Elin Henjesand Kvam Helsestasjon og jordmor Leiande helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652772 99286116
Margrete Ølmheim Husum Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652786 99286120
Birgit Neset Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652777 99286121
Cynthia Litlabø Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652778 99286122
Wenche Merete Sollid Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652789 99286123
Lise Uglum Iversen Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652785 99286124
Laila Årøy Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652783 99286125
Sigrun Dale Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652787 90039248
Tordis Uglum Henjum Helsestasjon og jordmor Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652773
Ellen Marie Kynningsrud Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652779
Haldis Fjær Helsestasjon og jordmor Jordmor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652780
Ida Høyheim Vik Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286134
Anja Thune Brekke Helsestasjon og jordmor Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286125
Hilde Cecilie Haukereid Helsestasjon og jordmor Helsesjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286126
Frode Rønning IKT Leiar IKT og digitalisering Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652666 41530996
Bente Mossige Ask IKT Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652667 90017078
Runar Langeteig IKT IKT konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652665 91757823
Ken Heine Bakke IKT Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652668 99029896
Vidar Leirdal IKT Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652495 99286133
Odd Magne Langeteig IKT Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57 62 72 95
Jon Husabø IKT IKT konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652664
Martin Andre Rømma IKT IKT lærling Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57 62 72 92
Turid Rauboti IKT Pedagogisk ikt-rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47619479
Alfred Brusegard Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652515
Gunnlaug Fimreite Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652517
Kari Bolstad Innbyggjartorg Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48135997
Svanaug H Dvergedal Institusjon Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434807
Marita Orrestad Institusjon Sogndal Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652409
Anja Leirdal Institusjon Sogndal Avdelingsleiar SHOS Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40407889
Elin Åsnes Øvretun Interkommunalt miljøretta helsevern Leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629739 48140349
Linda Øy Interkommunalt miljøretta helsevern Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90943528
Frode Saue Kaupanger skule Konstituert rektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652682 91192511
Bente Bjelde Lerum Kaupanger skule og SFO Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57628900
Frank Nymark Kaupanger skule og SFO Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40858584
Vidar Hille Kaupanger skule og SFO Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95919370
Leikanger sjukeheim Kjøken 48953606
Kjetil Berg Kjøken, Leikanger sjukeheim + heimeteneste Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652761 48953606
Balestrand helsetun Kjøkkenet 90412836
Mette Johannessen Kjørnes barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652678 90637718
Leif Gunnar Dale Kommunale vegar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90884722
Helge Alpen Kommunale vegar og gatelys Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434809
Robert Lereim Kommunale vegar og gatelys Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46841869
Jarle Andersen Kommunale vegar og gatelys Arb.leiar/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90592381
John Veum Kommunale vegar og gatelys Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91152672
Roar Grøneng Kommunale vegar og gatelys Permisjon Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
May Bente Myhre Kommunale vegar og gatelys Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652456 99286052
Tor-Einar Holvik Skinlo Kommunedirektør Kommunedirektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652535 95839029
Joakim Systaddal Kommunedirektør stab Utfordrar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 45873833
Sogn PPT Kontor 45879726
Sjukeheimen Sogndal 2. etg. Korttidsavdeling 57629802
Sjukeheimen Sogndal 2. etg. Korttidsavdeling 48863932
Håvard Ese Eliassen Kultur Tenesteleiar kultur Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90132006
Knut Hauge Kvåle skule Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652892
Steinar Øydvin Kvåle skule Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652894
Kjetil Sønnesyn Kvåle skule Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652891
Andreas Lereim Olsen Kvåle skule IKT konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652497 91627484
Helga Hove Kvåle skule Lærer Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652895
Sølvi Sæterdal Mundal Kyrkjebakken barnehage Pedagogisk leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57674302
Marie Holen Ovrid Kyrkjebakken barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652679
Guro Bakkerud Landbruk Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46816163
Olav Øyrehagen Landbruk Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47663134
Sjukeheimen Sogndal 3. etg. Langtidsavdeling 57629803
Sjukeheimen Sogndal 3. etg. Langtidsavdeling 48863993
Balestrand legekontor Legekontoret 57651300
Frank Langeteig Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652406 90117812
Jan Ove Tryti Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
May Britt Sva Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652407 99286146
Grete Sjøvoll Hauglund Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Tone Merete Hagen Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Liv Anny Barsnes Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Helsesekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Elin Gangsøy Sjøvoll Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Laila Teigen Sundsøy Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Christine Steigård Øvretun Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Kari Grøtta Skorpen Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Sharline Riiser Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Hege Hestetun Bøyum Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Utdanningsstill. M.M Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Ulrik Sandbakk Legeteneste, psykiatri- og rusteneste - Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Ingunn Stadheim Feidje Legeteneste- Balestrand Akuttsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652756 91864131
Jenny Kristin Menes Legeteneste- Balestrand Fastlege og avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57 651300
Heidi Eilifsen Legeteneste- Balestrand Fastlege og helsestasjonslege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57651300
Anne Karin S. Sjøthun Legeteneste- Balestrand Legesekretær/helsefagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57651300
Lisa Suzanne Grinde Legeteneste- Balestrand Tilsynslege Balestrand helsetun Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57651300
Vigdis Offerdal Legeteneste- Sogndal Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
May Elise Brandshaug Legeteneste- Sogndal Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Irene Neset Legeteneste- Sogndal Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Trude Rognstad Ness Legeteneste- Sogndal Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Annelise Skeie Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Brede Skorve Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Åsmund Bartnæs Rygg Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Kristine Glomnes Kalland Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Marit Innerby Isaksen Legeteneste- Sogndal Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Asle Kjørlaug Legevakt L og S Lege Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Elise Broch Hauge Legevakt L og S Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629700
Rita Steig Leikanger barneskule og SFO Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652613
Ivar Husum Leikanger barneskule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652841
Siri Randen Leikanger barneskule og SFO SFO leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91824102
Mona Teigen Kvam Leikanger frivilligsentral Leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90205489
Bjørn Harald Røyseth Leikanger sjukeheim Driftsleiar/vaktmeister Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652631
Tone Bjåen Leikanger sjukeheim Avdelingssjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90726370
Kristin Cirotzki Leikanger sjukeheim + heimeteneste Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48954941
May-Brit Kvam Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48991980
Oddrun Tveit Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652798 91847279
Kine Borlaug Leikanger sjukeheim + heimeteneste Sjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652748
Kathrine Sørum Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48954944
Elin Leegaard Christensen Leikanger sjukeheim + heimeteneste Spesialsjukepleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652767
Hanne Hoff Leikanger sjukeheim + heimeteneste og Balestrand helsetun + heimeteneste Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48954958
Solrun Njøs Amundsen Leikanger sjukeheim og heimeteneste Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Åse Margrete Julusmoen Leikanger ungdomsskule Rektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629762
Olaug Marie Takle Leikanger ungdomsskule Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629760
Svein Jarle Skårhaug Leikanger vassverk Røyrleggjar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95206555
Siri Irmelin Madsen NAV, Flyktningtenesta Avdelingsleiar flyktningtenesta Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90523098
Oddvar Husum NAV, Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286016
Jan Ingar Nordheim NAV, Flyktningtenesta Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286018
Irene Aa Jøssang NAV, Flyktningtenesta Familiekoordinator Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286019
Merete Lillehauge NAV, Flyktningtenesta Programrådgjevar Balestrand Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652642
Ana Carina Gois NAV, Flyktningtenesta Programrådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94187396
Lene O. Klementsen NAV, Flyktningtenesta Programrådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94194457
Sara Eline Fridtun Marifjæren NAV, Flyktningtenesta Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Anne Siri Bentsen Norane skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652671 41693910
Rannveig Husum Norane skule og SFO Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40545507
Randi Iren Loftesnes Notsete barnehage Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652855
Ingebjørg Breisnes Nybø barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652889 90592151
Åsmund Myklebust Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652589 48250738
Jenny Stamnes Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652587 90995526
Marte Bergum Hansen Oppmåling Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652588 90931445
Stig Ove Ølmheim Ordførar Ordførar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48104840
Sogn brann og redning Overordna vakt 48296929
Nils Espeseter Parkering Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434810
Jan Gunnar Bøthun Parkering Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94149699
Dagrun Røysum Personal og løn Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652562
Cecilie Hagaas Furnes Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652569
Merethe Relling Trettenes Personal og løn Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652570
Sissel Marie Reppen Foss Personal og løn Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652571
Alf Magnus Høyrem Personal og løn Rådgiver Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652578 99097819
Helle Selseng Personal og organisasjonsutvikling Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652563 48100471
Markus Mohn Werner Plan Planleggjar, fagkoordinator plan Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652582
Mikel Gonsholt Plan Miljørådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47653151
Linnea Hellström Plan Arealplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46882975
Birgitte Eitrem Landmark Plan Arealplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652583
Kristine Sande Wilkensen Plan Arealplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Ane Janzy Yde Aasen Plan Planleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46186184
Åsmund Veigel Gaukstad Plan og forvaltning Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652585 90820625
Arne Halvor Abrahamsen Plan og samfunn Kommunalsjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95824896
Ann Elisbeth Skjerven Produksjonskjøken SHOS Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629805
Lars Sørheim Produksjonskjøken SHOS Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629805 99286205
May Tove Lyngset Psykiatri/rus Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652801 48234962
Else Aasen Psykisk helse og rus Fagleiar psykisk helse Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 92038250
Maria Kalstad Brun Psykisk helse og rus Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652434 95105625
Balestrand helsetun Raud 47483805
Tone Hylseng Haugen Reinhald Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652621 90069981
Marianne Lund Reinhald -Oppvekstsenter Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91121626
Hege Orrestad Reinhald SHOS Leder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652454
Anne Buene Sagatun barnehage Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652675
Gudrun Kjartansdottir Sagatun skule Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99229733
Gunn Beate Skretting Thue Sagatun skule Undervisningsinspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99267618
Administrasjon Sagatun skule 48996585
Liv Ese Sagatun skule og SFO Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652477
Rut Solveig Nydal Netland Sagatun skule og SFO Lærar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90632698
Hallbjørg Eidhamar Sagatun skule og SFO Adjunkt Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 92055176
Kristin Rundsveen Bøtun Samfunn, næring og kultur Kommunalsjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90890713
Sigrid Ølmheim Samfunnsplanlegging Samfunnsplanleggar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97534382
Elisabet Orrestad Nilsen Samfunnsutvikling Samfunnsutviklar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47841573
Ingrid Annette Kristiansen Samfunnsutvikling Samfunnsutviklar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99407527
Torkjel Solbraa Samfunnsutvikling og frivilligheit Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95935241
Arne Kristian Borger Skog i Sogn Skogbrukssjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57685551 90753310
Finn Olav Myhren Skog i Sogn Avdelingsleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 46898112
Terje Espe Skular Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286049
Egil Vikøren Skular Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99349719
Dora David Sogn Kulturskule Musikk/kultursk lære Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652651
Ludvik Kjellevold Sogn Kulturskule Musikk/kultursk lære Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652653
May Lisbeth Stein Uglane Sogn PPT Merkantil/konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 45879726
Anne Haugen Hov Sogn PPT Leiar/logoped Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41529285
Kari Alme Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48866362
Inger Årdal Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90121693
Britt Skjæret Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48190961
Mette Næss-Olesen Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41530624
Siri - Lise Nes Bøyum Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47603605
Ina Smørdal Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40410962
Lene Foss Dalaker Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47601256
Henriette Krogh Harberg Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91393067
Hege-Janet Myklebust Sogn PPT Spesialpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47506390
Lotte With Sogn PPT Logopedstudent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90273550
Elisabeth Krogsæter Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 40434817
Annike Weltzien Sogn barnevern Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94012566
Gine Helen Torstad Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94012569
Hadle Blikra Sogn barnevern Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97774658
Ingunn Breili Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286152
Marianne Beheim Sønnesyn Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286155
Elin Pettersen Tysse Sogn barnevern Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286156
Ingrid Åberge Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286157
Randi Britt Svidal Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286158
Henriette Landro Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286164
Ingelin Sæbø Haugum Haugum Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286165
Elisabeth Joranger Sygnabere Sogn barnevern Sosionom Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286166
Hilde Kristin Foss Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286167
Karina Flåten Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286168
May Kristel Bødal Sogn barnevern Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652421 99286021
Birgitte Salte Mundal Sogn barnevern Barnevernpedagog Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90279681
Daniel Flisen Fagerdal Sogn barnevern Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48140192
Kine Øvstetun Sogn barnevern Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90738006
Helen Kronstad Sogn barnevern- einslege mindreårige flyktningar Leder/virksomhetsleder Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652427 45879727
Lars Solnes Sogn brann og redning IKS Brannførebyggar/vikar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97520963
Marlene Kvammen Sogn brann og redning IKS Branning./-inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99413171
Olav Helge Ylvisåker Sogn brann og redning IKS Branning./-inspektør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91842982
Chris Andre Gøthe Sogn brann og redning IKS Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94875848
Morten Dale Sogn brann og redning IKS Feiarformann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95215131
Anders Skorpen Knudsen Sogn brann og redning IKS Feiar/tilsynspersonell Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99424259
Therese Wathne Sogn brann og redning IKS Administrasjonskonsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99444610
Torill Anita Segtnan Sogn brann og redning IKS Avd.leiar førebyggande Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652413 47672972
Vidar Trettenes Sogn brann og redning IKS Brann- og redningssjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652411 90037256
Kenneth Stigen Sogn brann og redning IKS Brannførebyggar (feiar/tilsynspersonell) Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90528307
Geir Ove Sva Sogn brann og redning IKS Avd.leiar beredskap Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95833160
Vegard Skjeldestad Sogn brann og redning IKS Brannmeister Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91338071
Jarle Kalland Sogn brann og redning IKS Brannmeister Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95948315
Oddvin Kveane Sogn brann og redning IKS Inspektør (Byggjetilsyn) Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97651924
Roar Sandnes Sogn kulturskule Rektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652652 91848373
Karina Nerland Sogn regionråd Dagleg leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652560 90830284
Inger Marie Leirdal Evjestad Sogn regionråd Programleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652561 95078724
Heidi Elisabeth Myrvold Sogn regionråd Prosjektleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652559 95899023
Åge Vedvik Sogndal frivilligsentral Leiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652646 99286017
Stig Helge Blindheim-Hansen Sogndal kulturhus Kulturhussjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 93447760
Tor Uglum Sogndal kulturhus Kinosjef og teknisk ansvarleg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97123617
Per Helge Pelle Hågvar Sogndal kulturhus Marknads og -arrangementsansvarleg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 97137752
Kari Hellevang Sogndal kulturhus Ungdomskoordinator Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47767200
Elisabeth Norman Sogndal opplæringssenter Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652471 99286025
Elin Flatabø Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Laila Heggestad Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Tirza Tjugum Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Merete Servold Wåseth Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Ester Tronstad Oklevik Sogndal opplæringssenter Lærer Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286026
Tonje Dølvik Husbyn Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286027
Eli Karin Tjørhom Sogndal opplæringssenter Adjunkt m/till utd Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286028
Line Partenyi Sogndal opplæringssenter inspektør/assisterande rektor Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48865708
Helsestasjon Sogndal, Leikanger, Balestrand 57652770
Siv Laila Eriksen Stab og støtte Assistent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652893 90041129
Halvard Gjerde Stab plan og teknisk Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41433534
Sigve Lirhus Stedsansvarlig ing. Balestrand Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652629 45879173
Hans Olav Dale Teknisk drift Bygg Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95442954
Åse Elen Fosse Tildelingskontoret Sakshandsamar/vederlag Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47711989
Karita Nes Tildelingskontoret Rådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48141645
Christa Maria Josephina Rockland Tildelingskontoret Sakshandsamar/vederlag Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 48953660
Emil Ulvin Davidsen Tildelingskontoret Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 91141674
Veronika Røysum Haug Tildelingskontoret Kreftkoordinator Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286229
Helena Jomisko Tildelingskontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90107396
Helene Bakke Kristiansen Tildelingskontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90971804
Johanne Gjesdal Mo Tildelingskontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286136
Marit Ullebø Fimreite Tildelingskontoret Vederlag Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 94843636
Åsa Stedje Tildelingskontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 47905662
Bente Moldestad Tildelingskontoret Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90845905
Anne Marit Aasen Trudvang skule og SFO Ass rektor/avd.leder/undv.insp/fagl. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57629783
Yvonne Nshimirimana Trudvang skule og SFO Assistent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652692 47796479
Bjarte Ramstad Trudvang skule og SFO Rektor/tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652691 95005333
Randi Midtgård Trudvang skule og SFO Miljøterapeut Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652693
Jarle Teo Andersen Ungdomsavdeling Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652435 90856372
Aldijana Adbegovic Ungdomsavdeling Miljøveileder/kons. Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286153
Jarle Stølen Vassforsyning (sjølvkost) Arb.leder/formann Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41656287
Einar Gudleik Hanekam Vassforsyning (sjølvkost) Fagarbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 95095618
Jon Inge Flatland Vassforsyning (sjølvkost) Arbeidar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 99286055
Gjert Aaberge Dahl Vatn og avløp Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 41150815
Eivind Sønnesyn Willmann Vatn og avløp Ingeniør Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Frode Aas Veg og grøntanlegg Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 45879719
Torgeir Bang Veg og grøntanlegg Tenesteleiar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 90021120
Anne Katrin Bøyum Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar
Mona Kristin Berge Beheim Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652548
Wenke Molland Økonomiavdelinga Sekretær Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652549
Khaled Fadani Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652550
Askeir Reuss Kollsete Økonomiavdelinga Saksbehandler Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652551
May Sirikit Bakke Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652553 40036074
Bente Kristin Sæhl Økonomiavdelinga Avdelingsleiar rekneskap Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652579
Rune Norevik Økonomiavdelinga Konsulent Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652554 91608642
Ole-Christian Sunde Grytten Økonomiavdelinga Økonomirådgjevar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652555
Ida Bjørk Økonomiavdelinga Sakshandsamar Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652547
Norunn Haugen Økonomiavdelinga Konstituert økonomisjef Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com) 57652552