Kontoret er stengt for publikum. Møteverksemd skjer etter avtale.

Alle er no inne i ei spesiell tid, der familiar gjer seg ulike erfaringar. Nokon familiar opplever kvardagen som ekstra utfordrande. Dersom du som foreldre/ungdom/barn treng støtte i ei krevjande tid, er det til ei kvar tid tilsette som kan møte deg via telefon/skype.

Sogn barnevern kan nåast på tlf. 97 50 60 95 i ordinær arbeidstid.

Utanom ordinær arbeidstid kan akutte henvendingar rettast til Sogn barnevernsvakt, på tlf. 40 02 29 88.

Elles er alarmtelefonen for barn og unge døgnopen: tlf 116 111, sms: 41 71 61 11.