Nærare informasjon om tidspunkt finn du her.

Vaksinen er i første omgang for personar med risiko for alvorleg forløp av influensa og er spesielt anbefalt for

  • gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
  • alle frå fylte 65 år
  • barn og vaksne med diabetes type 1 og 2
  • barn og vaksne med kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • barn og vaksne med kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • barn og vaksne med nedsett immunforsvar
  • barn og vaksne med svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • helsepersonell som har pasientkontakt
  • husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar

Influensavaksinen kjem til å kosta 50 kroner ved vaksinering i kommunen. Dei som har frikort, får vaksinen gratis.

Det er også mogleg å vaksinera seg på apoteket. Vaksinen kostar då ca. 350 kroner. Apoteket skal på lik linje med kommunen berre prioritera risikogrupper. Dei som ynskjer vaksine på apoteket, skal ta direkte kontakt der og treng ikkje resept.