"Vi forstår at de er skuffa over at russetida ikkje blir slik den skulle. Men vi trur de alle skjønar kor alvorleg situasjonen er og kvifor myndigheitene har teke grep", heiter det i brevet Vest politidistrikt har sendt til årets russ i vest.

I brevet blir russen oppmoda om å vera kreative og ta i bruk digitale plattformer framfor fyskiske samlingar og treff.

"Ta vare på kvarandre og følg retningslinjene frå Folkehelseinstituttet", skriv politiet.

Brevet til russen frå politiet kan du lesa her