Konsulentfirma Asplan Viak AS har på vegner av Sognekraft AS utarbeidd søknad om dispensasjon.

Søknaden er sendt til Sogndal kommune, og ligg tilgjengeleg på kommunen sin nettside.

Møtet blir sendt direkte på nett-tv av Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du følgja direkte i videoruta nedst i denne saka.

Har du ikkje høve til å møta opp, kan du retta spørsmål per e-post til hilde.bjornstad@asplanviak.no før og undervegs i møtet.

I høve smittevern vert det lagt opp til god avstand mellom sitteplassar.

Dei som møter opp vil bli registrert i tilfelle behov for smittesporing.

Ved spørsmål om folkemøte kan du ta kontakt med:

Asplan Viak AS ved Hilde Helene Bjørnstad, telefon: 97693540, epost: hilde.bjornstad@asplanviak.no.

Velkommen!