Det er behov for nye fosterheimar i Sogn og Fjordane.

Fosterheimstenesta i region Vest inviterer til digitale informasjonsmøte der dei informerer om fosterheimar, beredskapsheim og familieheim.

Lyst å høyra meir? Gå inn på fosterheim.no og meld deg på!

Det blir nettmøte 17. februar og 17. mars.