Møtet vart halde på Kviknes Hotel i Balestrand.

Tema på møtet:

  • Bakgrunn for reguleringsplanarbeidet.
  • Kommunedelplan-løysinga og andre alternativ.
  • Vurdering av alternativ.
  • Valt løysing.
  • Vidare arbeid og framdrift, m.a. utforming av brua.
  • Informasjon framover.
  • Spørsmål frå publikum.
  • Avslutning ved kommunen. 

Meir informasjon om prosjektet finn du på nettsidene til Vestland fylkeskommune

Møtet vart sendt direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn.

Du kan sjå møtet i opptak i videoruta under:

Praktisk informasjon om møtet

Stad: Kviknes Hotel, Balestrand

Tid: Onsdag 21. april kl. 18-19

Påmelding: E-post med namn og mobilnummer til ingar.hals@vlfk.no, ev. på mobil: 974 73 361

Spørsmål: Spørsmål om saka kan sendast til fylkesveg.kommunikasjon@vlfk.no fram til kl. 18.30 onsdag 21. april.

Smittevern

Grunna koronarestriksjonar må fylkeskommunen ha påmelding til møtet på e-post på førehand, maks. 85 deltakarar.

Arrangørane oppmodar til at berre ein eller to møter frå same husstand, og ein må halda seg til sitteplassen sin i møtet.

Det vert inga servering.