Sogndal kommune inviterte til informasjonsmøte knytt til regelverk rundt prosjektering, bygging og dokumentering av VA-anlegg for offentleg overtaking, samt plikter og rutiner knytt til tilknyting av private til offentleg anlegg.

Tema for samling:

  • Presentasjon av "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp"
  • Plikter og rutiner ved tilknyting av nye einingar til offentleg nett (Sanitærmelding)
  • Gjennomgang av interkommunal VA-norm (vedteke i Sogndal kommune 27.06.2022)

Særleg aktuelt for:

  • Prosjekterande
  • Utførande entreprenørar
  • Røyrleggarar

Møtet vart halde onsdag 1. mars 2023 på Quality Sogndal hotell. Møtet vart strøyma og sendt på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Du kan sjå møtet i videoruta nedst i artikkelen.

Ved spørsmål, kontakt tenesteleiar for vatn og avlaup i Sogndal kommune, Gjert Aaberge Dahl på e-post: gjert.aaberge.dahl@sogndal.kommune.no

VA-norm for kommunane i Sogn

Standard abonnementsvilkår | va-jus