Balestrand har ein stor del fleirspråklege innbyggjarar, og kommunen vil difor gje informasjonen om utbrotet me no har av korona i denne delen av kommunen, på engelsk, litauisk og arabisk - i tillegg til på norsk.

Information about the outbreak of corona virus in Balestrand in English

Informacija apie koronos uzsikretima Balestrande lietuviu kalba

معلومات حول تفشي كورونا في باليستراند الى اللغة العربية. 

Informasjon om utbrotet av korona i Balestrand på norsk

For more information in English, please visit the NIPH website (Norwegian Institute of Public Health).

For general information about the corona virus in different languages, please visit the NIPH website (Norwegian Institute of Public Health).