Det var ein positiv prøve, men det var ein person som hadde positiv hurtigtest frå før.

Det tyder på at smittesituasjonen før helga er avgrensa i omfang, og det er gledeleg. Nokre av smittetiltaka frå før helga vart avvikla måndag.