Her kan du no kjøpa bossekker, låna nøklar ved leige av kommunale bygg, bruka publikums-pc og kopiera.
Opningstida blir i biblioteket si vanlege opningstid.

Tinghuset vil heretter ikkje ha ope for publikum anna enn etter avtale.