Listeforslaga blir publiserte her for offentleg ettersyn etterkvart som dei kjem inn, jf. vallova §6-6 (1).
Valstyret skal handsama listeforslaga seinast 1. juni.

Innkomne listeforslag:

Venstre (pdf)

Raudt (pdf)

Framstegspartiet (pdf)

Arbeidarpartiet (pdf)

Senterpartiet (pdf)

SV - Sosialistisk Venstreparti (pdf)

Miljøpartiet Dei Grøne (pdf)

Høgre (pdf)

Kristeleg Folkeparti (pdf)