Av omsyn til smittevern, må det praktiserast skriftleg påmelding. Ved stor påmelding kan det verta aktuelt å fordele møtet på to kveldar. Har du ikkje har høve til å ta del på folkemøtet kan du rette innspel per e-post til asmund.veigel.gaukstad@sogndal.kommune.no.

Påmelding sendast per e-post til asmund.veigel.gaukstad@sogndal.kommune.noFrist for påmelding er onsdag 5. august. 

Det vert avkryssing på namneliste i døra.

Folkemøtet er ope for alle som ynskjer å ta del.

Velkomen!