Frå 16. mars har støttekontaktane i Sogndal kommune ikkje kunna besøka brukarane sine.

Me er no inne i ein anna fase av koronautbrotet, og i samband med det vil det frå fredag 24. april vera opning for at støttekontaktar kan møta sine brukarar, for å gå ein tur i lag.

Me ynskjer ikkje at støttekontaktar går inn i bustaden, men at dei kan treffast ute.

Dei nasjonale føringane kring avstand og smitte vil framleis gjelda.

Denne endringa gjeld støttekontaktar for brukarar som bur i sin private bustad.

For brukarar som bur i institusjonar med heildøgn omsorg er det inga endring.