I denne prosessen vart det brukt mindre mengder med klor for reingjering.

Me har i ettertid fått tilbakemelding at det er noko klorlukt av vatnet. Dette er noko som er ufarleg og vil forsvinna etter kort tid. Når vatnet i røyra vert brukt, vil lukta forsvinna.