Stengingane held fram til og med laurdag 4. april. Arbeidet går på dagtid, frå 07:30 til 19:00.
 
Opprustingsarbeidet i tunnelen byrja i slutten av januar, og no skal ny vass- og frostsikring langs tunnelveggar og kvelv brannsikrast med betong. For å sikre god framdrift på arbeidet, må vegen stengast i lengre periodar om gongen. 
 
Kolonnetider
Frå Tussvik: Frå Sæle:
07:35 07:30
09:35 08:00
10:35 09:30
12:35 10:30
14:35 12.30
15:15 14.30
16:20 15.05
17.45 16.25
19.00 17.50
  19.00
(Gjeld frå 29. mars t.o.m. 4. april)