Møte var på Quality Hotel Sogndal og starta klokka 10.

Det var første gong det nye kommunestyret var formelt samla. Dei skulle mellom anna velja ordførar, varaordførar, formannskap og utval.

Saklista og sakpapira finn du i møtekalenderen

Les òg: Stig Ove Ølmheim ny ordførar

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med elevbedrifta Sogn Streaming UB ved Sogndal vidaregåande skule. Møtet kan sjå møtet i opptak i videoruta under: