Sogndal kommune følgjer nasjonale prioriteringar og dei som står for tur for å få vaksine vert kontakta med tilbod om tidspunkt. 

Me har starta med vaksinering av bebuarane på sjukeheimane. I slutten av juli vil me få levert fleire vaksinar og me skal då vaksinera dei som har tenester frå heimesjukepleien.  

Frå august vil me starta med vaksinering av større grupper over 75 år. I Balestrand er det planlagt vaksinering 3. og 4. august. På Leikanger vert det vaksinering kvar onsdag. I Sogndal er torsdag 25. august sett av for slik vaksinering,