Personar over 65 år er no tilrådd ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

Dette gjeld uavhengig om ein har gjennomgått koronainfeksjon. Det bør vera minst 4 månader mellom 3. og 4. vaksinedose.  

Sogndal kommune har i løpet av sommaren gjeve tilbod om 4. dose til alle personar over 75 år. I starten av september vil me gje tilbod om vaksine til aldersgruppa 65-75år. Dei som står for tur for å få vaksine, vert kontakta med tilbod om tidspunkt.