Det må gå minst 4. månadar frå forrige koronavaksinering.

Legekontora har no gjennomført det meste av vaksineringa. Dersom det er nokon som ikkje har fått tilbod om oppfriskingsdose kan dei ta kontakt med det lokale legekontoret.

Meir informasjon: Koronavaksine - Helsenorge