Synspunkta dine vil me bruka i dialog med Vestland fylkeskommune og Skyss for å synlegggjera korleis me kan forbetra busstilbodet lokalt.

Fyll ut skjema

Me oppmodar deg til å dela denne moglegheita, slik at me kan samla inn så mange synspunkt som mogleg.

Takk for at du er med!