Den siste tida har biblioteket jobba med å skapa ei ny heimeside for alle tre biblioteka i kommunen; www.sogndalsbiblioteka.no.

På den nye heimesida kan du no finna fram til alle av biblioteket sine ulike tilbod, kontaktinformasjon til dei ulike avdelingane og ei oversikt over biblioteka sine kommande arrangement. Nettsida har også funksjonalitet for tilgjengelegheit, slik at du til dømes kan endra kontrast eller skriftstorleik på sida.

Me gler oss stort over å no kunna presentera ei flunkande ny heimeside, utarbeidd med god hjelp frå Bibliotekutviklinga i Vestland fylkeskommune. Me er svært nøgde med resultatet og håpar du òg vil bli nøgd med den nye løysinga.