Kommunen måtte derfor stenga vatnet hjå Rutlinslid 5-20. Arbeidet startar ca. klokka 20 laurdag kveld og var ferdig kring klokka 7 søndag morgon.

Alle hadde då fått att vatnet. Det var noko utfordring med farge på vatnet dei første timane, men det gjekk seg til.

Det vart sendt ut SMS-varsling til dei som vart råka. Ulvahaugen sameige og Indre Sogn psykiatrisenter vart også først varsla om stenginga, men det vart likevel ikkje naudsynt å stenga vatnet på desse adressene.

Kommunen beklagar ulempene stenginga førte med seg.