I samband med arbeid på vassnettet i Gravensteinsgata vert vatnet stengt frå onsdag 19. januar kl. 22 til torsdag 20. januar kl. 06.

Me beklagar ulempene dette fører med seg.

Det er sendt ut SMS-varsling til dei abonnentane det gjeld. Har du ikkje fått varsling? Sjå kva som kan vera grunnen: Kan me nå deg med varsling? - SOGNDAL KOMMUNE