Me har fleire ledige undervisningsstillingar frå komande skuleår. Me treng relasjonssterke lærarar som vil inspirera og motivera elevane våre til sosial og fagleg utvikling.

I tillegg lyser me etter miljørettleiarar og fagarbeidarar. Søknadsfristen er 20. mars.

Meir informasjon finn du her: Ledige stillingar i Sogndal kommune - SOGNDAL KOMMUNE