For å få oversikt over omfanget av dette, ber viltforvaltninga om at alle som finn daude, skada eller sjuke dyr melder frå til kommunen. 

Dette kan gjerast ved å ringja eller senda melding til Finn Olav Myhren, telefon 46 89 81 12.