Melding om brenning skal sendast i god tid på dette skjemaet

Følg desse rutinane:

  • Det er generelt bålforbod i tida 15. april til 15.september 
  • Du kan berre bruke open eld der det openbert ikkje er fare for brannspreiing
  • Ta omsyn til vind og ver

Les meir på Sogn brann og redning si side om kva som er viktig å hugsa på ved bålbrenning.