Det er berre reint treverk som skal brennast i eit bål. Anna materiale skal leverast til godkjent avfallsmottak. 

Meir informasjon og skjema for å melda frå om bålbrenning finn du på nettsidene til Sogn brann og redning.