Mange er vande med å ringa vakttelefonen til Sogn brann og redning for å melda om bålbrenning. No skal dette varslast på skjema til 110 Vest.

Meir informasjon og rutinar for bålbrenning finn du på nettsidene til Sogn brann og redning.