Møtet finn stad på tinghuset og startar klokka 9.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen.