Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Møta fann stad på tinghuset i Leikanger.

Sakslistene og sakspapira finn du i møteplanen

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i opptak i viderutene under:

Møtet i finansutvalet (Det er diverre ikkje opptak av første delen av møtet grunna tekniske problem):

Møtet i formannskapet: