Møtet fann stad på tinghuset og starta klokka 09.

Saklista og sakspapira finn du her i møteplanen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå her anten ved å klikka på den saka du ynskjer å sjå (lenkja går til sendinga på YouTube) eller sjå heile sendinga i videoruta nedst i artikkelen:

97/21  Endring av politisk reglement

98/21 Gjennopptaking av vegnamn for vegparsellen Korea

99/21 Intensjonsavtale grunnerverv Kvåle

100/21 Politisk arbeidsgruppe: Eigarstrategi

101/21 Ny organisering av regionråd i Sogn

102/21 Styrking av Sogn Regionråd

103/21 Søknad om fritak for eigedomsskatt

104/21 Søknad om fritak frå eigedomsskatt

105/21 Søknad om fritak for eigedomsskatt

107/21 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 01.12.2021

Heile møtet: