Møtet startar klokka 10 og vart halde som videomøte.

Sakslista og sakspapira finn du her i møteplanen

Det har vore fleire politiske møte i Sogndal kommune den veka og alle vert haldne som videomøte. Oversikt over møta, saksliste og sakspapir finn du i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet i formannskapet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Du kan sjå møtet i opptak her: