Møta fann stad på Leikanger ungdomsskule.

Saklista og sakspapira til møtet finn du i møtekalenderen:

Sakliste møtet i finansutvalet

Sakliste møtet i formannskapet

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i videoruta under: