Møtet fann stad på ViteMeir på Kaupanger.

Saklista og møteprotokollen finn du i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak videoruta under: