Møta vart haldne digitalt med start klokka 9.

Møta vart haldne i denne rekkefølgja: 

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverka slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i opptak i videoruta under:

Denne veka har det også vore møte i plan og forvaltningsutvalet og ungdomsrådet. Desse møta vart haldne 16. mars.