Møtet fann stad på kommunehuset i Sogndal.

Sakliste og sakspapir finn du i møtekalenderen.

Sakliste og sakspapir for formannskapet for klagenemnd

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: