Ordføraren har hasteinnkalla formannskapet til møte fredag klokka 12.30. Møtet vert halde digitalt.

Møtet er utan saker, men ordføraren ynskjer å informera om situasjonen rundt korona. Det blir i tillegg ei orientering som blir unnateke offentlegheit. Møtet blir då lukka.

Sogndal kommune sender den opne delen av møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i videoruta under: