Møtet starta klokka 9 og vart halde digitalt.

Du finn saklista og sakspapira her i møtekalenderen.

Du kan sjå opptak av møtet i videorutene under (møtet er delt i to opptak):