Møta fann stad i tingsalen i tinghuset på Leikanger.

Møteoppsettet for dagen:

09.00: Finansutvalet

           Formannskapet

           Formannskapet som klagenemnd

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen:

Møte i finansutvalet 23. mars

Møte i formannskapet 23. mars

Møte i formannskapet som klagenemnd 23. mars

Møta vart strøyma av Øyre lyd for Sogndal kommune. Du kan sjå møtet i videoruta under: