Møtet fann stad på tinghuset og starta klokka 09.

Du finn saklista og sakspapira i møteplanen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videorutene under. Klikk på videoruta under den saka du vil sjå.

Sakliste:

92/2021 Møtekalender 2022

93/2021 Godkjenning av selskapsavtale til Simas IKS

94/2021 Budsjettendring investering 2021

95/2021 Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

96/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 24.11.2021