Møtet vart halde digitalt og starta klokka 16.00.

Saksliste og sakspapir finn du her i møteplanen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under: