Møtet starta klokka 9 og fann stad på tinghuset.

Sakslista og sakspapira finn du her i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under:

Denne veka har det også møte i plan- og forvaltningsutvalet, komité for levekår og komité for samfunnsutvikling.