Møtet var lukka under orienteringa.

Innstillinga frå ordføraren til administrasjonsutvalet er å til å gje slik tilråding: Kommunestyret konstituerer Tor-Einar Holvik Skinlo som rådmann.

Saka skal handsamast i administrasjonsutvalet og formannskapet, før endeleg vedtak i kommunestyret 8. april.

I desse møta blir det også handsama sak om prosess og framdrift knytt til tilsetting av ny rådmann.

Saksliste og sakspapir til møta 8. april finn du i møtekalenderen.