Møtet fann stad på Sogndal folkehøgskule og startar klokka 10.

Programmet for dagen var slik:

kl. 10.00: Møte i formannskapet
kl. 12.00: Lunsj og orientering frå Sogndal folkehøgskule
kl. 13.00: Møte i formannskapet held fram
                 Møte i valstyret
                 Møte i formannskapet som klagenemnd

Sakliste og sakspapir finn du i møtekalenderen:

Formannskapet 4. mai 2023

Valstyret 4. mai 2023

Formannskapet som klagenemnd 4. mai 2023

Sogndal kommune sende møtet på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i videoruta under: