Møtet finn stad på møterommet Sygna på Fylkeshuset og startar klokka 12.

Sakslista kan du sjå her i møtekalenderen til kommunen

Møtet vart strøyma, og du kan sjå det i opptak her