Møtet fann stad på tinghuset på Leikanger.

Saklista og sakspapira finn du i møtekalenderen

Det var også møte i finansutvalet og valstyret denne dagen.

Sogndal kommune sender møtet på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Du kan sjå møtet i videorutene under.

Heile møtet

Orienteringar

Finansutvalet

Valstyret

Formannskapet