Møtet fann stad på tinghuset på Leikanger og startar klokka 10.

Meir informasjon om møtet finn du i møtekalenderen

Det var av praktiske årsaker diverre ikkje mogleg å få strøyma møtet på nett-TV.